שלח לי ניוזלטר לאימייל


קשיבות בחינוך

בשנות ה-90 החלו אנשי טיפול וחינוך שונים בעולם ליישם עקרונות קשיבות בעבודתם עם ילדים, מתבגרים וכיתות. התחלות שנות ה-90 צמחו מאז לפרויקטים ולמחקרים רבי היקף בעולם החינוך בעולם.

להבדיל מעולם הטיפול, לקשיבות עם ילדים ישנו פוטנציאל גדול בהיבטים חינוכיים והתפתחותיים. תרגול קשיבות מפגיש ילדים עם חוויות של שלווה, איזון ורוגע. ההתנסויות מלמדות אותם כיצד להפנות קשב רגיש לעולמם הפנימי ולעולם שסביבם. מחקרים על ילדים, מגיל גן ועד מתבגרים, מראים כי ההתנסויות והכלים משפרים קשב וריכוז, פניות ללמידה, מודעות עצמית, מסוגלות אישית, אינטליגנציה רגשית, חוסן נפשי ומיומנויות חברתיות. מחקרים על מתבגרים הראו צמצום מתח, אי שקט ודכדוך, שיפור בביטחון עצמי ויתר יעילות בהירדמות.

מומחי חינוך ומכוני מחקר בעולם מתארים כיום קשיבות בתרגומה לחינוך כדרך יעילה ביותר להעצמת הרוח בחינוך, וכאמצעי שמאפשר פיתוח מיומנויות רגשיות וחברתיות.

ברמה הלימודית, התנסויות קשיבות מאפשרות לילד להיות פנוי יותר ללמידה. מעקב ציוני מיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) של בית ספר תל-חי למשל (בית ספר יסודי ממלכתי, דרום תל-אביב), שבו קשיבות היא חלק מהמערכת והתרבות הבית ספרית משנת 2002, הראה כי בממוצע ציוניו, בית הספר צמח ממקום נחות למיקום בעשירון העליון בארץ.